Acatistul Sfintei Mari Mucenite Ketevan, Regina Georgiei (13 septembrie)

Tropar, glasul al 3-lea:

Mielușeaua Ta, Iisuse, Ketevan, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc și pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc și împreună mă răstignesc, și împreună cu Tine mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condac, glasul al 3-lea:

Biserica ta, cea cu tot cinstită, ca o doctorie aflând-o toți credincioșii, cu veselie strigăm ție, Muceniță Ketevan: Ceea ce ești cu nume mare, pe Hristos Dumnezeu roagă-L neîncetat pentru noi toți.

Condacul 1

Făcătorul îngerilor şi Domnul puterilor te-a ales pe tine ca vas ales de mare cinste, căci prin virtuţile tale ai odihnit cu adevărat Sfânta Treime. Iar noi, minunându-ne de pilda vieţii tale, cu dragoste îţi cântăm: Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare muceniţă a lui Hristos.

Icosul 1

Descendentă fiind din familie imperială, tu ai defăimat toate deşertăciunile acestei lumi şi te-ai silit din toate puterile să moşteneşti Adevărata Împărăţie, dorind cu adevărat Împărăţia Cerurilor.

Bucură-te, sfânt odor răsărit din Georgia;

Bucură-te, sfânt izvor de rugăciuni pentru toată lumea;

Bucură-te, rouă cerească;

Bucură-te, nobilă împărăteasă;

Bucură-te, ajutor tare pentru toţi cei necăjiţi;

Bucură-te, ocrotitoare pentru toţi cei prigoniţi;

Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare muceniţă a lui Hristos.

Condacul 2

Fiind strănepoată a împăratului Constantin din Kartalin, prin însoţirea cu David, urmaşul împăratului Alexandru al II-lea, tu însăţi ai condus Imperiul Georgiei şi te-ai nevoit pe cât ai putut ca să ajuţi Biserica. Iar oamenii, văzând pietatea ta, cântau într-un glas: Aliluia.

Icosul 2

Manifestând o deosebită atenţie faţă de nevoile Bisericii Georgiene, ai contribuit la zidirea de biserici, la zidirea de case pentru primirea călătorilor şi la zidirea de adăposturi pentru oamenii fără de acoperiş.

Bucură-te, ajutătoarea săracilor;

Bucură-te, mângâierea bolnavilor;

Bucură-te, pildă de smerenie;

Bucură-te, dătătoare de nădejde;

Bucură-te, ajutătoare în orice primejdie;

Bucură-te, liman de scăpare şi nădejde;

Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare muceniţă a lui Hristos.

Condacul 3

Umplutu-ţi-a inima de amărăciune Constantin, fratele soţului tău, căci primind islamismul, şahul Abbas I i-a poruncit ca să aranjeze asasinarea tatălui său şi a fratelui său. Iar tu, jelind cruda moarte a celor nevinovaţi, te rugai pentru luminarea celui ce n-a mai vrut să-I cânte adevăratului Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 3

Depăşind buna cuviinţă în faţa respectabilei tale văduvii, Constantin ţi-a cerut mâna, ameninţând cu război în caz de refuz. Dar tu, cu ajutorul lui Dumnezeu şi a poporului tău, ai înfrânt armata persană pe care apostatul o conducea.

Bucură-te, munte de statornicie;

Bucură-te, cea care te-ai adus jertfă vie;

Bucură-te, tăcere de taină;

Bucură-te, soţie devotată;

Bucură-te, cea plină de bărbăţie;

Bucură-te, inimă curată, neatinsă de trufie;

Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare muceniţă a lui Hristos.

Condacul 4

După moartea lipsită de glorie a lui Constantin, s-a restabilit pacea pentru poporul georgian. Iar Şahul Abbas I ţi-a dat înapoi pe fiul tău cel preaiubit, care deşi trăise ca ostatic la curtea şeicului, îşi păstrase credinţa ortodoxă neîntinată, şi neîncetat cânta: Aliluia.

Icosul 4

După o perioadă de pace, şahu a atacat Georgia. Şi, cerând o sumă de ostatici de seamă, tu te-ai predat lui voluntar, ca prin jertfa ta să previ pericolul care ameninţa poporul tău.

Bucură-te, tărie de diamant;

Bucură-te, cea care te-ai arătat mai înţeleaptă decât un savant;

Bucură-te, cea care te-ai jertfit pentru poporul tău;

Bucură-te, cea care ai mulţumit lui Dumnezeu şi la bine şi la rău;

Bucură-te, luptătoare neînfricată;

Bucură-te, biruitoare muceniţă;

Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare muceniţă a lui Hristos.

Condacul 5

Fost-ai torturată în închisoare zece ani căci ai refuzat să primeşti credinţa mahomedană. Şi pentru că ai refuzat să te însoţeşti cu şahul care dorea să te ridice la rangul de împărăteasă a poporului pers, hotărâtu-ţi-s-a moartea. Dar tu te bucurai de vestea sfârşitului tău căci inima ta ardea de dorul întâlnirii cu Făcătorul cerului şi al pământului, căruia Îi cântai: Aliluia.

Icosul 5

Văzând tiranii că nimic nu izbândesc împotriva ta, nici cu ameninţările, nici cu chinurile, nici cu propunerile de mari bogăţii şi slavă, s-au hotărât să te muncească până la moarte.

Bucură-te, stâlp de foc;

Bucură-te, cea care te-ai adus sfânt prinos;

Bucură-te, mare muceniţă;

Bucură-te, răbdare în chinuri neclintită;

Bucură-te, pildă de jertfelnicie;

Bucură-te, neînfricată propovăduitoare a Ortodoxiei;

Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare muceniţă a lui Hristos.

Condacul 6

Nimic nu a reuşit să te clintească; nimic nu a reuşit să te despartă de dragostea lui Hristos, căci sufletul tău ardea de dorul Mirelui Ceresc, Căruia îi cântai neîncetat: Aliluia.

Icosul 6

Fost-ai răstignită pe un copac în formă de cruce şi te-au torturat cu cleşti încinşi. Pe cap ţi-au pus un coif încălzit la roşu, apoi ai fost lovită cu vergi de oţel şi trupul ţi-a fost împuns cu unghii de fier.

Bucură-te, jertfă bineprimită;

Bucură-te, rugătoare neobosită;

Bucură-te, cea de Dumnezeu aleasă;

Bucură-te, cea de popor mult iubită;

Bucură-te, pom plin de roadele virtuţii;

Bucură-te, cea care acum te veseleşti cu sfinţii;

Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare muceniţă a lui Hristos.

Condacul 7

Ridicatu-s-a în sus fum gros din capul tău şi ţi-ai dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Iar în ceruri îngerii se veseleau de biruinţa ta, cântând Domnului: Aliluia.

Icosul 7

Coborât-au asupra trupului tău mult chinuit trei coloane strălucitoare, semnificând izbânda ta spirituală. Iar noi îţi cântăm aşa:

Bucură-te, cea care ai nădăjduit numai în ajutorul lui Dumnezeu;

Bucură-te, cea care nu te-ai temut de jugul cel greu;

Bucură-te, cea plină de dragoste dumnezeiască;

Bucură-te, mijlocitoare pentru toţi cei care vor să te cinstească;

Bucură-te, cea care în trup fiind ai trăit îngereşte;

Bucură-te, rugăciune de foc care nu conteneşte;

Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare muceniţă a lui Hristos.

Condacul 8

Sfintele tale oseminte au fost aduse la Roma la catedrala Sfântului Apostol Petru, iar o parte din ele au fost donate fiului tău care le-a îngopat în Kakheti în catedrala Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, spre mângâierea poporului tău care se tânguia cântând: Aliluia.

Icosul 8

Fost-ai numită „Mare muceniţă a lui Hristos” de patriarhul katolikos Zaharia, şi de atunci poporul aleargă la tine cu rugăciuni, având nădejde în grabnicul tău ajutor.

Bucură-te, pildă de totală lepădare de sine;

Bucură-te, cea care nu ai trăit pentru tine;

Bucură-te, împărăteasă plină de blândeţe;

Bucură-te, suflet mare de nespusă frumuseţe;

Bucură-te, ghiocel plăpând;

Bucură-te, trestie neclătinată de vânt;

Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare muceniţă a lui Hristos.

Condacul 9

Aşa cum în viaţă ai fost milostivă, şi acum după adormirea ta îţi reverşi milele peste toţi cei care aleargă la tine cu rugăciune curată. Miluieşte-ne şi pe noi, cei care cântăm: Aliluia.

Icosul 9

Tu nu treci cu vederea pe nici un sărac care năzuieşte în ajutorul tău. Ajută-mă şi pe mine cel sărac sufleteşte; ajută-mă să lupt cu mândria care mereu mă jefuieşte.

Bucură-te, inimă de mamă;

Bucură-te, cea care te-ai îmbrăcat cu smerenia ca şi cu o haină;

Bucură-te, alinarea celor deznădăjduiţi;

Bucură-te, liman de scăpare pentru toţi cei chinuiţi;

Bucură-te, rugătoare fierbinte pentru toţi cei din nevoi;

Bucură-te, grădină aleasă, împodobită cu nenumărate flori;

Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare muceniţă a lui Hristos.

Condacul 10

Cumplit de grea este uneori lupta cu patimile, dar având nădejde în ajutorul tău, atunci când cad, eu nu deznădăjduiesc, ci mă ridic din nou. Nu mă uita pe mine, cel care încă nu am învăţat să cânt cum trebuie lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 10

Împodobită ai fost cu toate virtuţiile şi viaţa ta ne-a rămas ca pildă minunată. Ajută-ne să îţi urmăm ţie şi să aflăm prin tine liman de mântuire.

Bucură-te, rază lină;

Bucură-te, suflet plin de pace şi lumină;

Bucură-te, mare nevoitoare;

Bucură-te, aleasă priveghetoare;

Bucură-te, cea plină de milostivire;

Bucură-te, cea care te dăruieşti în rugăciune;

Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare muceniţă a lui Hristos.

Condacul 11

Deşi blândeţea ta te arăta plăpândă şi firavă ca un ghiocel, credinţa ta te-a arătat mai tare ca diamantul. Fără murmur ai răbdat înfricoşătoarele chinuri şi ţi-ai dat sufletul în mâinile Celui căruia toată zidirea îi cântă: Aliluia.

Icosul 11

Mare Muceniţă a lui Hristos ajută-mă şi pe mine să mă lepăd de mine şi să mă las în voia Domnului primind şi pe cele rele ca şi pe cele bune, având nădejde că ştie Dumnezeu ce e mai de folos pentru mine.

Bucură-te, floare binemirositoare;

Bucură-te, stea cu lumină orbitoare;

Bucură-te, cea de Dumnezeu înţelepţită;

Bucură-te, cea  care de dulceţile lumeşti nu te-ai lăsat ademenită;

Bucură-te, cea neatinsă de întinăciunile acestei lumi;

Bucură-te, cea care ai preţuit doar cereştile cununi;

Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare muceniţă a lui Hristos.

Condacul 12

Inimă de mamă ai arătat întotdeauna tuturor celor ce au alergat la tine; nu ne trece cu vederea nici pe noi, cei care căutăm la tine scăpare, ci ajută-ne să cântăm aşa cum se cuvine Împăratului cerului şi al pământului: Aliluia.

Icosul 12

Minunatu-s-au odată păgânii de frumuseţea ta fizică; spăimântatu-s-au ei de frumuseţea ta interioară, şi biruitu-s-au ei de de credinţa ta cea neclintită. Iar acum toţi creştinii îţi cântă:

Bucură-te, floare de o neasemănată frumuseţe;

Bucură-te, chip de blândeţe;

Bucură-te, stea călăuzitoare;

Bucură-te, neclintită mărturisitoare;

Bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce aleargă la tine;

Bucură-te, mijlocitoare grabnică pentru toţi cei care se roagă ţie;

Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare muceniţă a lui Hristos.

Condacul 13

O, Sfântă Mare Muceniţă Ketevan, cea care cu înţelepciune ai împărăţit peste poporul tău, învăţat-ai să împărăţeşti şi peste patimi, şi acum cu toţi sfinţii te veseleşti în veci. Ajută-ne şi pe noi să ne ridicăm din mocirla păcatului şi să ne curăţim haina sufletului, ca să nu-L mai întristăm pe Cel căruia I se cuvine cântarea: Aliluia.(Acest Condac se spune de trei ori).

Icosul 1

Descendentă fiind din familie imperială, tu ai defăimat toate deşertăciunile acestei lumi şi te-ai silit din toate puterile să moşteneşti Adevărata Împărăţie, dorind cu adevărat Împărăţia Cerurilor.

Bucură-te, sfânt odor răsărit din Georgia;

Bucură-te, sfânt izvor de rugăciuni pentru toată lumea;

Bucură-te, rouă cerească;

Bucură-te, nobilă împărăteasă;

Bucură-te, ajutor tare pentru toţi cei necăjiţi;

Bucură-te, ocrotitoare pentru toţi cei prigoniţi;

Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare muceniţă a lui Hristos.

Condacul 1

Făcătorul îngerilor şi Domnul puterilor te-a ales pe tine ca vas ales de mare cinste, căci prin virtuţile tale ai odihnit cu adevărat Sfânta Treime. Iar noi, minunându-ne de pilda vieţii tale, cu dragoste îţi cântăm: Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare muceniţă a lui Hristos.

Rugăciune:

Sfântă plăcută a lui Dumnezeu, mare muceniţă şi împărăteasă Ketevan, ai milă de noi cei care ne târâm în noroiul patimilor, şi ajută-ne să punem început bun de mântuire, spălându-ne haina sufletului cu lacrimile tainicei pocăinţe. Ajută-ne să înţelegem grozăvia păcatului şi să luptăm până la sânge cu orice înclinaţie spre rău. Ajută-ne să-L iubim mai mult pe Domnul şi să nu mai lăsăm nimic să ne despartă de Cel care de bunăvoie şi cu dragoste S-a jertfit pentru noi, roagă-te pentru noi să rămânem nedespărțiți de Hristos pâmă la sfârșitul vieții pentru a ne învrednici de bucuria veșnică a mântuirii. Amin.

Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s